Pomoc při hrazení škody - JUDr. Josef Kešner

Přejít na obsah

Pomoc při hrazení škody

Advokátní kancelář na základě plné moci podepsané klientem, zahájí jeho komplexní zastoupení při vyřizování jeho nároků. Na základě jednání s klientem dochází ke specifikaci jednotlivých nároků klienta a k jejich doložení. Klient je informován o všech nárocích, které vyplývají z konkrétního případu. Po zpracování dokladů a vyčíslení nároků jsou tyto uplatněny u příslušného subjektu. V případě poskytnutí náhrady vzniklé škody je provedena kontrola výše vyplacené náhrady. Advokátní kancelář dále posuzuje oprávněnost odmítnutí nebo snížení plnění a v případě neoprávněnosti tohoto kroku, se souhlasem klienta, řeší celou záležitost soudní cestou.
Výraznou výhodou tohoto systému je, že klient ( poškozený ) dostává všestranně komplexní službu, nemusí se prakticky o nic starat a nemusí podstoupit, někdy zdlouhavá a komplikovaná jednání s odpovědným subjektem, příp. s pojišťovnou.(c) 2020 Advokátní kancelář JUDr. Josef Kešner, Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4
Návrat na obsah