Právní služby - JUDr. Josef Kešner

Přejít na obsah

Právní služby

Naše advokátní kancelář Vám zajistí komplexní právní servis zejména v oblasti pracovního a občanského práva. Spolehlivě vymůžeme Vaše pohledávky či práva plynoucí ze škod na zdraví, při řešení dopravních nehod či pracovních úrazů.
Pravidelně řešíme problémy v oblasti pojišťovacího práva. Máme dlouholetou praxi v poskytování leasingového poradenství a sporů z něho vyplývající.
V oblasti práva občanského svým klientům nabízíme služby spočívající v úpravě či vypořádání věcných práv, nabývání či prodeje nemovitostí a ochranou jejich soukromých práv a také vymáhání pohledávek z těchto práv plynoucí.
Náš tým nabízí svým klientům komfortní právní servis. Samozřejmostí je zastupování právnických či fyzických osob v řízeních před civilními či rozhodčími soudy ve všech instancích, jakož i před správními orgány.(c) 2020 Advokátní kancelář JUDr. Josef Kešner, Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4
Návrat na obsah